---

تمام Based on a true story های عالم، همه ی دامن های کوتاه و موهای بلوند، اینترنت های پر سرعت و بی فیلتر و همه ی امتیازات زندگی اروپایی نمی توانند بر درد بی کتابیم مرحمی باشند، حتی کم رنگ.

من اعتصاب غذا خواهم کرد.

/ 3 نظر / 17 بازدید
فالش

منم یه مدت اعتصاب توالت کرده بودم

نرگس

اینو تا بیخ وجود درک میکنم. دیوونه دارم میشم رسمن.